Národní knihovna České republiky

Úprava stávajících standardů pro tištěné dokumenty

V říjnu 2018 byla provedena úprava standardu pro monografie verze 1.3.1 a standardu pro periodika verze 1.7.1. Důvodem byl nesoulad se standardem MODS 3.6 u hodnot v elementu <typeOfResource> na úrovni jednotlivé strany (PAGE). Standardy NDK v tomto elementu předepisovaly použití hodnoty "image", která ale není povolená standardem MODS 3.6. Proto byly DMF 1.3.1 a 1.7.1 opraveny tak, že v elementu <typeOfResource> nyní předepisují hodnotu "image" i dle MODS 3.6 korektní hodnotu "still image". Obě hodnoty jsou tedy v těchto DMF povolené, hodnota "still image" je preferovaná.

05.05.2020, ostrakova