Národní knihovna České republiky

Formátový výbor NDK

Národní knihovna ČR zřídila Formátový výbor, který by měl být poradním orgánem Národní digitální knihovny pro oblast metadat a souborových formátů digitálních dat. Cílem výboru je vytvořit podpůrnou komunikační platformu pro setkávání a diskuzi k návrhům na změny Standardů digitálních dat Národní digitální knihovny. Na setkáních by se měly probírat podněty k dalšímu vývoji standardů NDK podle funkčních potřeb knihoven a předkládat návrhy na nové změny standardů. Odpovědnost za vydávání standardů nadále zůstává v kompetenci NK ČR.

Formátový výbor by měl mít charakter pracovní skupiny s účastí těch, kteří mají zájem se podílet na standardizaci v oblasti digitalizace. Členy budou kromě pracovníků NK ČR i zástupci krajských knihoven a dalších knihoven a institucí, kteří se zabývají digitalizací v knihovnách a využívají Standardy NDK.

Zájemcům také dáváme k nahlédnutí Status a Jednací řád Formátového výboru.

Dotazy a připomínky ke standardům NDK je možné vkládat jako Issue do repozitáře Standardy_NDK na GitHub.

22.03.2019