Národní knihovna České republiky

Standardy digitalizace

Pro digitalizaci kulturního dědictví, jeho následnou správu a zpřístupnění je třeba stanovit a dodržovat standardy vytváření dat a metadat.

Výstupy pracoviště digitalizace

Výstupem pracoviště digitalizace je kompletně zpracovaný digitální dokument obsahující všechny typy metadat a požadovaných digitálních souborů:

  • popisná metadata
  • administrativní metadata
  • technická metadata
  • strukturální metadata
  • archivní obrazové soubory
  • uživatelské obrazové soubory
  • ALTO XML + z něj odvozené TXT OCR

Bibliografická metadata zvolených dokumentů jsou exportována z knihovních systémů ve formátu MARC-XML. Pomocí konvertoru se vytvoří základní popisná metadata (DMD – descriptive metadata) ve formátu MODS-XML. Jako výchozí mapování lze využít doporučení Library of Congress, které však bude ve většině případů nutné upravit podle potřeb jednotlivých knihoven.

Základní fyzickou jednotkou je soubor obsahující jednu stranu dokumentu. Zhotovené digitální dokumenty budou předávány k validaci a archivaci LTP systému v definované datové struktuře SIP (Submission Information Package podle konceptu OAIS). SIP bude ve formátu METS.

23.03.2015