Národní knihovna České republiky

Validátor NDK (2012)

Validátor NDK je určen ke kontrole vytvořených PSP balíčků oproti definicím metadatových formátů pro digitalizaci monografií a periodik. Aktuální verze validátoru pracuje s definicemi metadatových formátů pro digitalizaci monografií a periodik vydanými v roce 2012 – tedy definicí pro monografie ve verzi 1.0 a definicí pro periodika ve verzi 1.4. Aplikace byla vyvinuta na stejném základu jako validace použitá v rámci vnitřní digitalizační linky projektu NDK. Validátor je dostupný z adresy www.nkp.cz:8080/validator.

Primárním cílem při tvorbě validátoru bylo nabídnout pokud možno jednoduchý nástroj, který maximálně usnadní (nikoliv však nahradí) knihovnám kontrolu PSP balíčků, vytvářených externími dodavateli dat. Výstup z validátoru může pomoci při identifikaci většiny chyb v PSP balíčcích, validátor však není schopen samostatně zaručit správnost dat v dodaném PSP balíčku. Blíže k problematice využití výstupů z validátoru viz též Licenční podmínky validátoru.

Kontrola PSP balíčku jako celek sestává z několika dílčích kroků. Jedná se o kontrolu struktury PSP balíčku, kontrolu hlavního metadatového souboru (hlavní METS) a kontrolu vedlejších metadatových souborů (vedlejší METS soubory). Výsledek kontroly validátor zapíše formou reportu obsahujícího informaci, zda balíček prošel validací úspěšně, v opačném případě obsahuje report počet chyb a následně i jejich detailní soupis.

Kontrola struktury balíčku:

  • Ověření zda balíček obsahuje všechny povinné soubory a složky
  • Ověření zda jsou součásti balíčku pojmenovány dle požadované jmenné konvence

Kontrola hlavního metadatového souboru (hlavní METS):

  • Validace XML proti schématům mets.xsd a mods-3-4.xsd
  • Ověření existence souborů odkazovaných v části fileSec
  • Ověření existence přítomnosti povinných položek a atributů požadovaných definicemi metadatových formátů

Kontrola vedlejších metadatových souborů (vedlejší METS soubory):

  • Validace částí XML záznamu proti schématům mix.xsd a premis.xsd
  • Ověření existence povinných položek a atributů požadovaných definicemi metadatových standardů
24.02.2017