Národní knihovna České republiky

Certifikace dlouhodobého úložiště

Audit a certifikace

Účelem LTP úložiště Národní knihovny ČR je dlouhodobé důvěryhodné uložení digitálních dokumentů. Důvěryhodnost digitálních repozitářů se ověřuje pomocí auditů a stvrzuje ji vydaná certifikace. V NK ČR v současnosti probíhá příprava LTP úložiště tak, aby bylo schopno projít auditem a získat certifikaci.

Proč audit a jak probíhá?

Účelem auditu je ověřit, zda repozitář spolehlivě zajišťuje ochranu uložených informací v digitální podobě a jejich srozumitelnost a použitelnost po velmi dlouhou dobu. V roce 2007 byl vytvořen systém pro hodnocení důvěryhodnosti TRAC (Trustworthy Repositories Audit and Certification), který vychází ze standardu ISO 14721 (OAIS) z roku 2002. Na základě TRAC byl vytvořen dokument TDR (Trusted Digital Repository), který byl akceptován v roce 2012 jako norma ISO 16363 pro hodnocení důvěryhodnosti repozitáře.

Co je certifikace?

Certifikace je pak formálním dokladem, že repozitář splňuje uvedená kritéria a lze ho považovat za důvěryhodný. Hodnotí se organizační struktura, způsob správy digitálních objektů a správy infrastruktury a bezpečnost (autenticita uložených informací, možnost převodu dat do jiného repozitáře). Norma ISO 16363 popisuje hodnocení důvěryhodnosti digitálních repozitářů a norma ISO 16919 popisuje požadavky na auditory a průběh auditu. Výsledky auditu a certifikace jsou důležité jak pro uživatele, kteří informace do archivu vkládají nebo užívají, tak pro organizaci provozující repozitář.

 

23.03.2015