Národní knihovna České republiky

Aktuality

5 2020
květen

Úprava stávajících standardů pro tištěné dokumenty

V říjnu 2018 byla provedena úprava standardu pro monografie verze 1.3.1 a standardu pro periodika verze 1.7.1. Důvodem byl nesoulad se standardem MODS 3.6...
26 2019
duben

Aktualizace standardu pro tištěné monografie

V říjnu 2018 byla vydána nová verze standardu pro tištěné monografie, verze 1.3.2. V této verzi byly opraveny chyby z verze 1.3.1, přesný výčet změn je součástí změnového listu.
12 2018
září

Aktualizace standardů

V září 2018 byly zveřejněny nové verze Definic metadatových formátů pro elektronické publikace pro monografie i periodika. Naleznete je tradičně v sekci Standardy pro metadata.
27 2017
prosinec

Nové standardy

Na webu NDK jsou k dispozici nové standardy pro elektronické publikace a aktualizovaný standard pro digitalizaci zvukových dokumentů.
18 2017
prosinec

Konference CDA

Sborník a prezentace z mezinárodní konference CDA 2017: Výmena skúseností z prevádzky a budovania LTP archívov, jsou dostupné na webu http://cda.kultury.sk/sk/Konferencia_CDA_2017
7 2017
listopad

Konference CDA 2017

Ve čtvrtek 9. 11. se v Bratislavě uskuteční mezinárodní konference CDA (Centrální datový archív) 2017: Výmena skúseností z prevádzky a budovania LTP archívov. V rámci jednání promluví i praco...
9 2018
říjen

18. konference AKM 2017

29. a 30. listopadu 2017 proběhla 18. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě. Své příspěvky zde přednesli i pracovníci Národní knihovny ČR. Prezentace přednášejících jsou dost...
1 2017
únor

Seminář Komplexní validátor v praxi

Dovolujeme si vás informovat, že NK ČR vytvořila open source nástroj Komplexní validátor. Jedná se o nástroj sloužící k validaci balíčků digitalizovaných dat vytvořených podle Standardu NDK, k...
9 2015
listopad

Certifikovaná Metodika URN:NBN

Dovolujeme si vás informovat o dostupnosti Metodiky pro přidělování a správu životního cyklu unikátních perzistentních identifikátorů digitálních dokumentů podle standardu URN:NBN v sekci Archiv...
23 2015
březen

Aktuální stav digitalizace k 1. 1. 2015

Od 1. 1. 2015 vstupuje projekt do další etapy, tzv. fáze udržitelnosti. V této fázi půjde zejména o digitalizaci z různých zdrojů.
17 2016
únor

Nabídka volného místa

Národní knihovna České republiky hledá vhodné kandidáty/kandidátky na pozici obsahového správce/správkyně dlouhodobého úložiště.
22 2016
březen

Seminář k digitalizaci pro krajské knihovny

Již popáté proběhne ve dnech 6. - 7. 4. 2016 v prostorách Moravské zemské knihovny v Brně Seminář k digitalizaci pro krajské knihovny.
22 2016
březen

Seminář k digitalizaci pro krajské knihovny

Již popáté proběhne ve dnech 6. - 7. 4. 2016 v prostorách Moravské zemské knihovny v Brně Seminář k digitalizaci pro krajské knihovny.
27 2016
duben

Seminář k digitalizaci pro krajské knihovny

Již popáté proběhl ve dnech 6. - 7. 4. 2016 v prostorách Moravské zemské knihovny v Brně Seminář k digitalizaci pro krajské knihovny.
7 2014
září

Úvodní slovo

Národní digitální knihovna (NDK) – dnes jednoznačně nejúspěšnější a největší digitalizační projekt v České republice. Digitalizujeme denně 50 tisíc stran, přičemž odpovídající množ...
16 2015
červenec

Transformační šablona projektu NDK

K dispozici je již transformační šablona z MARC21 do MODS (verze 3.5) obsahující změny zaváděné v souvislosti s platností katalogizačních pravidel RDA.
21 2015
září

Nové verze DMF zveřejněny

Chtěli bychom vás informovat, že na webu NDK jsou k dispozici aktualizované verze Definic metadatových formátů pro digitalizaci periodik a monografických dokumentů.
23 2015
březen

NDK získala 1. místo v prestižní soutěži

V rámci 9. ročníku soutěže „The best 2014 – MasterCard“ vyhodnotil magazín Egovernment jako nejzajímavější projekt elektronizace veřejné správy projekt Vytvoření Národní digitální kniho...
7 2014
září

Aktuální stav digitalizace k 1. 9. 2014

NDK má dvě digitalizační linky – v MZK a NK. Každá má plánovanou kapacitu přes 500 svazků a 130 tisíc stránek týdně, celkově má být v projektu NDK zpracováno přes 100 tisíc svazků a 26 mi...
23 2015
březen

Program Ministerstva kultury České republiky

K 10. 12. 2014 byly odevzdány pracovníky Národní knihovny ČR dva projekty ke grantovému řízení Ministerstva kultury ČR, konkrétně do podprogramu VISK 3 (Veřejné informační služby knihoven: podp...
28 2015
duben

Dodatky k Definicím metadatových formátů

Chtěli bychom vás informovat, že v sekci "Standardy pro metadata" jsou k dispozici nové dokumenty reagující na zavedení nových katalogizačních pravidel: RDA DODATKY k Definici metadatových formátů ...
5 2015
srpen

Návrh nových metadatových specifikací

Kvůli přijetí katalogizačních pravidel RDA byly pomocí dodatků upravovány definice metadatových formátů NDK. Nyní připravujeme jejich nové vydání, které Vám tímto sdílíme k připomínková...
12 2015
srpen

Ukončení připomínkování návrhů DMF

K dnešnímu dni, 12. 8. 2015, byla ukončena možnost připomínkování nových návrhů Definic metadatových formátů pro digitalizaci monografických dokumentů a periodik.