Národní knihovna České republiky

Aktualizace standardu pro tištěné monografie

V říjnu 2018 byla vydána nová verze standardu pro tištěné monografie, verze 1.3.2. V této verzi byly opraveny chyby z verze 1.3.1, přesný výčet změn je součástí změnového listu. Významnou změnou je oprava povolené hodnoty v elementu <typeOfResource> na úrovni strany (page), kde byla nahrazena hodnota "image" hodnotou "still image".

26.04.2019, ostrakova