Národní knihovna České republiky

Systém Kramerius

Projekt NDK využívá pro účely zpřístupnění informační systém Kramerius 5.

Kramerius 5 není jen samotná aplikace, má za svými zády poměrně mocnou podporu v podobě klasické databáze, digitálního repozitáře, indexačního nástroje a platformy pro zpřístupnění metadat dalším repositářům i jiným webaplikacím, tzv. „sklízení metadat“. Aplikace byla od samého počátku koncipována tak, aby uměla pracovat s různým backgroundem, je jen otázkou nastavení, co konkrétního se v tom kterém nasazení použije.

Pro potřeby NDK bylo zvoleno kompletní Open Source řešení a tak je tu jako databáze PostgreSQL, repozitářem je Fedora Commons Repository, pro kontextové vyhledávání včetně fasetového, distribuovaného vyhledávání a vyhledávání v dokumentech typu PDF nebo ODT slouží SOLR vyvíjený v rámci projektu Lucene nadace Apache Software Foundation a pro sklízení metadat používáme OAI Provider patřící rovněž pod Fedora Commons. Stejně jako Kramerius 5, i tyto aplikace jsou vesměs programované v Javě a všechny běží na SuSE Linux Enterprise serverech ve virtuálním prostředí VMware.

Abychom i pro budoucnost co nejvíce eliminovali možné problémy se zátěží, dedikovali jsme každou součást na vlastní virtuální server. Naše řešení v NK ČR tak včetně frontendů, oddělující import dat z NDK od provozu pro koncové čtenáře, představuje celkem sedm serverů. Mimo výše zmíněné k nim ve virtuálním prostředí patří i image server, jenž slouží pro komfortnější zobrazování obrázků včetně zoomování a stojí mezi samotným datovým úložištěm s obrázky a Krameriem. V případě potřeby jsme schopni rozšiřováním technické základny i zvyšováním počtu aplikačních serverů dynamicky zvyšovat i rychlost ukládání dat z NDK.

Kramerius 5 v současnosti zobrazuje několik miliónů digitalizovaných stran monografií a periodik ze sbírek Národní knihovny ČR.

13.05.2024