Národní knihovna České republiky

Aktualizace metodiky URN:NBN

V únoru 2019 byla certifikována nová verze Metodiky pro přidělování a správu životního cyklu unikátních perzistentních identifikátorů digitálních dokumentů podle standardu URN:NBN. Metodika reaguje na zkušenosti z provozu od doby první verze metodiky v roce 2014.

Cílem metodiky je poskytnout návod producentům a správcům digitalizovaných dokumentů, jak správně získávat perzistentní identifikátory v systému ČIDLO a jak nakládat s identifikovanými dokumenty tak, aby byla dodržena pravidla standardu URN:NBN na národní i mezinárodní úrovni a zároveň bylo vyhověno požadavkům na autenticitu, dlouhodobé uložení, správu a také zpřístupnění digitálního dokumentu. Cílem metodiky je též podat vysvětlení, jak služba ČIDLO technicky a především organizačně funguje a jakých pravidel je třeba se držet.

Předkládaná metodika je druhou verzí původní metodiky se stejným názvem . Tato metodika v první verzi vznikla na základě zkušeností z provozu systému ČIDLO v letech 2012-2014. Nová verze reaguje na zkušenosti z provozu a na celkový vývoj software. Více viz. Resolver URN:NBN- služba ČIDLO.

04.03.2019, ostrakova