Národní knihovna České republiky

Metodický pokyn pro digitalizaci starých tisků

Byl zveřejněn metodický pokyn k digitalizaci starých tisků na nástrojích mimo pracoviště vybudované primárně pro digitalizaci starých tisků. Tento pokyn vytváří možnost alternativního pracovního postupu k oficiálním standardům digitalizace využívaných v rámci programu Memoriae Mundi Series Bohemica (VISK 6). V rámci digitalizace rukopisů a starých tisků prostřednictvím podpory Ministerstva kultury ČR platí stále výhradně pravidla dostupná na https://visk.nkp.cz/visk-6.

Metodický pokyn je dostupný v části Standardy pro metadata a zde.

27.02.2024, ostrakova