Národní knihovna České republiky

Digitalizace

V rámci projektu Národní digitální knihovna (NDK) spolufinancovaného ze Strukturálních fondů EU (Evropského fondu pro regionální rozvoj) prostřednictvím Integrovaného operačního programu – Šance pro váš rozvoj - Národní knihovna České republiky a Moravská zemská knihovna v Brně zdigitalizují, dlouhodobě ochrání a zpřístupní významnou část svých fondů.

Projekt Národní digitální knihovna v sobě zahrnuje tři hlavní linie:

  • Digitalizace významné části bohemikální produkce 19.-21. století, tj. knih vydaných na území České republiky, napsaných v češtině nebo pojednávající o Česku.
  • Dlouhodobé uložení dokumentů ve spolehlivém digitálním úložišti. Úložiště poskytne prostor pro bezpečné umístění dosud digitalizovaných dokumentů i digitálních dokumentů vytvořených či získaných v rámci dalších projektů.
  • Zpřístupnění digitálních dokumentů v uživatelsky vlídném rozhraní.

Digitalizační linka - popis

V rámci projektu NDK zajišťuje digitalizační linka převod tištěných dokumentů do elektronické formy. Do linky vstupují vybrané a připravené papírové publikace, z linky pak odchází k uložení a zpřístupnění jejich elektronická verze.

Převod se provádí v několika základních krocích

  • Skenování
Pořízení obrázků (image) dokumentů.
  • Zpracování obrazu
Pořízené obrazy se kontrolují, případně se upravují, podle potřeby se provádí ořez, vyrovnání.
  • Doplnění katalogizačních údajů (metadata)
K elektronické formě publikace se zkontrolují a doplní identifikační údaje.
  • OCR
S využitím programu na převod obrazů do textu se k image doplňují texty.

V rámci projektu NDK jsou provozovány dvě digitalizační linky - v Národní knihovně v Praze a v Moravské zemské knihovně v Brně. Každá je vybavena skenery

1x 4DigitalBooks DL3003
1x 4DigitalBooks Dl mini-i
2x Treventus ScanRobot 2.0 MDS
1x Canon DRX10C
3x Plustek OptiBook A300

V Praze je dále 1x 4DigitalBooks Scan2page a v Brně 1x DigiBook SupraScan A0.

Z parametrů zadání projektu NDK vyplývá požadovaný celkový denní výkon obou pracovišť přes 54 tisíc stránek, za měsíc více než milion.

05.02.2019